McAfee® WebAdvisor GRATIS | McAfee (2024)

 • Producten
  • Alles-in-één bescherming Aanbevolen

   • NIEUW!McAfee+ producten

    Onze meest uitgebreide bescherming voor uw privacy, identiteit en al uw persoonlijke apparaten.​
    Individuele en gezinsabonnementen

   • NIEUW!McAfee+ Ultimate

    Onze meest uitgebreide bescherming voor privacy, identiteit en apparaten.

   • McAfee Total Protection

    Bescherming voor uw apparaten met identiteitstoezicht en VPN.

  • Apparaatbescherming

   • Antivirus
   • Virtueel privénetwerk (VPN)
   • Mobile Security
  • Gratis tools en downloads

   • Webbeveiliging
   • Gratis proefversie van antivirus
  • Andere services

   • PC Optimalisatie
   • Virusverwijdering
 • Over ons
  • Ons bedrijf

   • Overzicht van bedrijf
   • Awards en reviews
   • Investeerders
  • Onze inspanningen

   • Inclusie en diversiteit
   • Integriteit en ethiek
   • Openbaar beleid
  • Kom bij ons werken

   • Vacatures
   • Werken bij McAfee
   • Onze teams
   • Onze locaties
 • Resources
  • Blijf op de hoogte

  • Meer informatie

   • Leren bij McAfee
   • Wat is antivirus?
   • Wat is een VPN?
   • Wat is identiteitsdiefstal?
  • Pers en nieuws

   • McAfee Perscentrum

  Producten

  Aanbevolen

  Alles-in-één bescherming

  NIEUW!McAfee+ producten

  Onze meest uitgebreide bescherming voor uw privacy, identiteit en al uw persoonlijke apparaten.​
  Individuele en gezinsabonnementen

  NIEUW!McAfee+ Ultimate

  Onze meest uitgebreide bescherming voor privacy, identiteit en apparaten.

  McAfee Total Protection

  Bescherming voor uw apparaten met identiteitstoezicht en VPN.

  Apparaatbescherming

  Antivirus

  Virtueel privénetwerk (VPN)

  Mobile Security

  Gratis tools en downloads

  Webbeveiliging

  Gratis proefversie van antivirus

  Apparaatbeveiligingsscan

  Andere services

  PC Optimalisatie

  Virusverwijdering

  Over ons

  Ons bedrijf

  Overzicht van bedrijf

  Awards en reviews

  Investeerders

  Onze inspanningen

  Inclusie en diversiteit

  Integriteit en ethiek

  Openbaar beleid

  Kom bij ons werken

  Vacatures

  Werken bij McAfee

  Onze teams

  Onze locaties

  Resources

  Blijf op de hoogte

  McAfee-blog

  Rapporten en handleidingen

  McAfee Labs

  McAfee op YouTube

  Meer informatie

  Leren bij McAfee

  Wat is antivirus?

  Wat is een VPN?

  Wat is identiteitsdiefstal?

  Pers en nieuws

  McAfee Perscentrum

  Ondersteuning

  Help

  Klantondersteuning

  Community

  Veelgestelde vragen

  Contact opnemen

  Activering

  Winkelkaart activeren

  Aanmelden

  • Ondersteuning
   • Help

    • Klantondersteuning
    • Community
    • Veelgestelde vragen
    • Contact opnemen
   • Activering

    • Winkelkaart activeren
   • Aanmelden

   Deze site in andere landen/regio's:

   PACIFISCH AZIË

   Australia - English

   New Zealand - English

   Singapore - English

   Malaysia - English

   Philippines - English

   India - English

   대한민국 - 한국어

   日本 - 日本語

   中国 - 简体中文

   香港特別行政區 - 繁體中文

   台灣 - 繁體中文

   EUROPA

   Česká Republika - Čeština

   Danmark - Dansk

   Suomi - Suomi

   France - Français

   Deutschland - Deutsch

   Ελλάδα - Ελληνικά

   Ireland - English

   Magyarország - Magyar

   ישראל - עברית

   Italia - Italiano

   Nederland - Nederlands

   Norge - Bokmål

   Polska - Polski

   Portugal - Português

   Россия - Русский

   España - Español

   Sverige - Svenska

   Suisse - Français

   Schweiz - Deutsch

   Türkiye - Türkçe

   العربية - العربية

   United Kingdom - English

   LATIJNS-AMERIKA

   Argentina - Español

   Brasil - Português

   Chile - Español

   Colombia - Español

   México - Español

   Perú - Español

   NOORD-AMERIKA

   United States - English

   Canada - English

   Canada - Français

   McAfee® WebAdvisor GRATIS | McAfee (2)

   Ga vol vertrouwen en veilig op internet met onze gratisWebAdvisor.

   Gratis download

   McAfee® WebAdvisor GRATIS | McAfee (3)

   Beschermingtegen bedreigingen

   McAfeeWebAdvisoris uw trouwe partner die u beschermt terwijl u op internet zoekt en surft.WebAdvisorbeschermt u tijdens het surfen tegen malware en phishingpogingen, zonder uw browseprestaties of internetervaring te beïnvloeden.

   McAfee® WebAdvisor GRATIS | McAfee (4)

   Bescherming tegenmisklikken

   Blokkeert malware en phishingsites als u per ongeluk op een schadelijke link klikt.

   McAfee® WebAdvisor GRATIS | McAfee (5)

   Bescherming tegen typfouten

   Waarschuwt u als u een webadres verkeerd typt en wijst u in de juiste richting.

   McAfee® WebAdvisor GRATIS | McAfee (6)

   Veiliger downloaden

   Scant uw downloads en waarschuwt u bij bekende risico's.

   Bekroonde internetbeveiliging

   Meer dan 500 miljoen beschermde toestellen, en dat worden er steeds meer.

   McAfee® WebAdvisor GRATIS | McAfee (7)

   Download McAfeeWebAdvisorgratis

   Klik met vertrouwen door uzelf te beschermen tegen schadelijke sites die mogelijk adware, spyware, virussen en phishingscams bevatten. Download McAfeeWebAdvisor en ga zorgeloos op internet.

   Gratis download

   Veelgestelde vragen

   McAfeeWebAdvisoromvat de volgende functies:

   • Bescherming tegenmisklikkenblokkeertmalware en phishingsites als u per ongeluk op een schadelijke link klikt

   • Bescherming tegen typfoutenbeschermtu als u een webadres verkeerd typt en wijst u in de juiste richting

   • Veiliger downloadenscantuw downloads en waarschuwt u alswe eenrisico vinden

   • Beveiligingscontrolecontroleertof uw firewall en antivirus zijn ingeschakeld voordat u online gaat

   • Veilig surfen gebruikt een systeem met kleurcodes om u te laten weten welke links veilig zijn.

   McAfeeWebAdvisor installeren:

   1. Klik op Gratis downloaden.

   2. Klik opOpslaan enselecteer een locatieop uw computerom hetWebAdvisor-installatiebestand op te slaan.
    OPMERKING: afhankelijk van uw webbrowser en instellingen moet u mogelijk op een balk of knop klikken om de bestandsdownload toe te staan.

   3. Wanneer de download is voltooid, opent u het installatieprogramma en volgt u de instructies op het scherm omMcAfeeWebAdvisor te installeren.
    OPMERKING: nadat u uw webbrowser opnieuw hebt geopend, wordt u mogelijk gevraagd om McAfee Secure Search als uw standaardzoekmachine te selecteren.

   Besturingssysteem

   • Windows 10, 8.1, 8, en 7 (32- en 64-bit)

   Ondersteunde browsers

   • Internet Explorer 10.0 of hoger

   • Microsoft Edge (alleen Windows 10, Fall Creators Update vereist)

   • Firefox

   • Google Chrome

   Bekijk alle artikelen

   McAfee® WebAdvisor GRATIS | McAfee (8)

   Kom meer te weten over de populairste phishingscams en hoe u voorkomt dat cybercriminelen uw gegevens te pakken krijgen.

   McAfee® WebAdvisor GRATIS | McAfee (9)

   Online scams worden steeds geavanceerder. Blijf ze een stapje voor met deze tips

   McAfee® WebAdvisor GRATIS | McAfee (10)

   Ontwijk opkomende scams op sociale platforms met onze beste tips

   PACIFISCH AZIË

   Australia - English

   New Zealand - English

   Singapore - English

   Malaysia - English

   Philippines - English

   India - English

   대한민국 - 한국어

   日本 - 日本語

   中国 - 简体中文

   香港特別行政區 - 繁體中文

   台灣 - 繁體中文

   EUROPA

   Česká Republika - Čeština

   Danmark - Dansk

   Suomi - Suomi

   France - Français

   Deutschland - Deutsch

   Ελλάδα - Ελληνικά

   Ireland –English

   Magyarország - Magyar

   ישראל - עברית

   Italia - Italiano

   Nederland - Nederlands

   Norge - Bokmål

   Polska - Polski

   Portugal - Português

   Россия - Русский

   España - Español

   Sverige - Svenska

   Suisse - Français

   Schweiz - Deutsch

   Türkiye - Türkçe

   العربية - العربية

   United Kingdom - English

   LATIJNS-AMERIKA

   Argentina - Español

   Brasil - Português

   Chile - Español

   Colombia - Español

   México - Español

   Perú - Español

   NOORD-AMERIKA

   United States - English

   Canada - English

   Canada - Français

   McAfee® WebAdvisor GRATIS | McAfee (2024)

   References

   Top Articles
   Latest Posts
   Article information

   Author: Merrill Bechtelar CPA

   Last Updated:

   Views: 5809

   Rating: 5 / 5 (50 voted)

   Reviews: 81% of readers found this page helpful

   Author information

   Name: Merrill Bechtelar CPA

   Birthday: 1996-05-19

   Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

   Phone: +5983010455207

   Job: Legacy Representative

   Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

   Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.